'De Italianen denken dat ze de economische schade van de soevereiniteit op termijn kunnen mitigeren'