'De mensen die wij naar Nederland sturen testen we uitvoerig op de Engelse taal'