Algoritme leert van festivals hoe het straks ons energieverbruik efficiënter kan maken