Ruud Kathmann: 'Laten we gezamenlijk een onderzoek doen naar deze sector'