Hoe geld onder de neus van DNB werd weggesluisd en naar Barbados verdween