Er zouden in alle gemeenten plekken moeten komen waar taalcursussen gevolgd kunnen worden. Ook moet er meer zicht komen op de omvang van het probleem.