'In plaats van een heel klein plusje een iets groter plusje'