Prins: 'Software bij verkiezingen alleen ter ondersteuning'