Sensoren gebruiken om het ontstaan van doorligwonden te voorspellen