'Met name op de drukke trajecten in de Randstad is het spoor wel zo goed als vol.'