'We moeten mensen aanspreken op hun maatschappelijke verantwoordelijkheid'