Keverslak inspireert ontwerp voor menselijk schild