Vernietiging financiële stelsel kan gewoon door blijven gaan