'Het file-oplossend vermogen van extra asfalt wordt in het onderzoek in ieder geval niet overschat'