#29 De E-waste Race combineert educatie met afvalinzameling