'De overheid wantrouwt ten onrechte haar eigen burgers'