'Concreet betekent dat dat je kennis verloren laat gaan'