Biologie | Minder vogels en kleinere snavels: het gaat niet goed met de kanoet