'Die garages zijn gebouwd met een businessmodel waarin deze bezettingsgraad was verwacht'