Groeifonds opgericht voor ideeën van minstens 30 miljoen euro