Verliezen vleugels leverde groot voordeel op voor mieren