'Tot nu toe zie ik heel veel geschreeuw dat niet onderbouwd is'