'In Europa vinden we dit een veel te zwaar middel, omdat al je gangen nagegaan kunnen worden'