Damrak steeds minder interessant voor kleinere bedrijven