Job Dura (topman Dura Vermeer) over onzekere jaren