S4E166: Musk praat wat krom is recht, want de winst is niet echt