Opinie | Geld verzacht de pijn, maar lost het probleem niet op