Kwetsbare en niet-kwetsbare mensen apart laten leven, moeten we niet willen