Als je niet eens je stembiljet in de goede envelop kunt doen, verdìen je geen stemrecht