De meeste bedrijven voldoen nog altijd niet aan de AVG