BREEKT | 'Het is volslagen nonsens om 60-minners niet in te enten met AstraZeneca'