Topgast | Paul van Tongeren, Denker des Vaderlands