Trombose na een lange vliegreis vs. trombose door vaccins