Wet zorg en dwang: Iedereen ziet het belang, maar uitvoering blijft lastig.