Steden vrezen voor leegloop en verloedering van de centra