24 juni | Meer kennis- en digitale infrastructuur, minder spoor en asfalt