Voor een Belg duurt onze kabinetsformatie nog helemaal niet zo lang