#100: De Perestroj-cast op de pijnbank over hamer en sikkel