Het metaverse moet iedereen en alle techreuzen samenbrengen