Jim Jansen, Hanna Verboom & Eppo van Nispen tot Sevenaer