Defensie negeerde waarschuwingen na dataverzameling over burgers