Hoe gaan toezichthouders en commissarissen om met cultuurverschillen?