EU wil bescherming voor platformwerker. En de platformwerker zelf?