Opsporing verzocht; moeilijk (be)handelen als de bron van kanker onbekend blijft