Hoe sponziger de cel, hoe makkelijker hij een baan vindt