S5E223 | Verkoop aan gort, want er is een kabelboomtekort