Veel te simpele wachtwoorden maakten tech-bedrijf NVIDIA gevoelig voor hack