BREEKT | Politiek Den Haag is de voeling met het platteland volledig kwijt