Cultuursector móet digitaliseren door nieuwe coronadreiging