André van Troost (Lely) over de machine die mogelijk de stikstofuitstoot sterk reduceert